#nätprat

Vi pratar om nätvanor. Eleverna får fundera själva sedan diskutera i grupp och sedan i helklass.

Här några av frågorna som vi diskuterade och samtalade kring. Många goda diskussioner och jag ställde följdfrågor på detta.

Syftet med att arbeta med detta nu är med tanke på att mellanstadiet och föräldrar och lärare fått tagit del av föreläsningen ”säkra varje unge”.

I läroplanen står bland annat detta

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlig­ het att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

Vi kommer att fortsätta arbetet kring detta imorgon.

Ha det fint! / Jajje

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Öde ön!

Idag har klassen arbetat med ”öde ön” vilket är en samarbetesövning där eleverna i grupper diskuterar, argumenterar och resonerar kring olika saker. Uppgiften var att de fick olika lappar med olika saker som de skulle ha nytta av på en öde ö. Jajje startade för att skapa lite inlevelse med musik samt att eleverna fick titta på en bild på en öde ö, där de hamnat – förlist- innan de skulle börja.

Först skulle eleverna sortera vilka saker som var bra att ha eller inte nödvändiga:

sedan skulle de välja ut endast 10! nödvändiga saker av de saker de först valt:

Och slutligen skulle de välja ut endast 2 saker! och alla grupper valde saltvatten och där det andra alternativet bestod rep eller yxa.

Denna lektion är otroligt intressant att följa och alla elever bidrog och var aktiva i diskussionerna. Under detta moment fick de också vara ”spioner” och gå och titta på varandra och ändra sin grupps alternativ då och då men som sagt otroligt givande och gruppstärkande!

Sista lektionen idag gick vi på utflykt till Fårabacken tillsammans med f-klass och åk 2. På den korta vägen dit gjorde eleverna en tipspromenad i åldersblandade grupper.

Tack för idag!

Jajje

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Terminstart!

Hallå!

Då startar vi upp en ny termin med nya utmaningar och kunskaper!

Elevrådet hade som förslag att, då det förekommit ovårdat språk som svordomar mm på skolan, att starta upp terminen med att alla elever på Sövestad skola skulle skriva upp fula ord på en papperslapp och sedan skulle vi alla samlas och elda upp dessa fula ord.

Så rektor alla elever skrev under första lektionen ner sina ord och efter första rasten samlades vi där rektor tände på!

Välkomna ska ni alla vara till vårterminen 2018!

/ Kerstin, Anna och Jajje

 


Prenumerera på nya blogginlägg