Vila och sömn

I dag har vi samtalat kring vila och sömn då vi sett på serien ”Hopp Hopp” som handlar om vad som är bra för hälsan -att må bra. Här kan ni se lite hur/när eleverna går och lägger sig sön-tors. Sedan innebar inte detta att eleverna somnade direkt men att detta är deras ungefärliga tider då de vet att det ska gå och lägga sig. Ha det fint! Magistern


Prenumerera på nya blogginlägg

#nätprat

Vi pratar om nätvanor. Eleverna får fundera själva sedan diskutera i grupp och sedan i helklass.

Här några av frågorna som vi diskuterade och samtalade kring. Många goda diskussioner och jag ställde följdfrågor på detta.

Syftet med att arbeta med detta nu är med tanke på att mellanstadiet och föräldrar och lärare fått tagit del av föreläsningen ”säkra varje unge”.

I läroplanen står bland annat detta

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlig­ het att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

Vi kommer att fortsätta arbetet kring detta imorgon.

Ha det fint! / Jajje

 


Prenumerera på nya blogginlägg